Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Welke op onze pagina over de AVG. Hier vind je alle informatie over de AVG, veelgestelde vragen en ook links naar verwerkersovereenkomsten van leveranciers.

Kom in actie!
Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met de AVG? Neem dan contact met ons op.

Wat is de AVG?

De AVG is de opvolger van de huidige Nederlandse Privacy de Wet bescherming persoons (Wbp).

De GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) schrijft voor dat bedrijven de privacy van hun klanten moeten beschermen. 

In april 2016 is de nieuwe AVG in het leven geroepen. Bedrijven hebben 2 jaar de tijd gekregen om zich voor te bereiden. Vanaf 25 mei a.s. is de nieuwe privacywet van kracht. Dit betekent dat bijna alle bedrijven in Nederland aan de slag moeten om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Voor wie is de AVG van toepassing?

De AVG wet is van toepassing op bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken. En persoonsgegevens verwerken dat doen we allemaal wel eens.

Gevolgen niet voldoen aan de AVG?
Maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

Voorbeelden

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • IP adres
  • Banknummer
  • E-mailadres

Informatie beveiliging
Verplicht vanuit de AVG om persoonsgegevens goed te beveiligen op basis van de huidige industrie standaarden.

Meer informatie