Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BlastCSC

Algemene voorwaarden van Blast Cybersecurity Consulting

Wij adviseren je onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van al onze diensten en leveringen. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te bekijken.